ตำนานโฮมโชว์

ตำนานโฮมโชว์

ตำนานโฮมโชว์
ตลอดช่วงเวลา 20 ปีในการทำธุรกิจ โฮมโชว์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากความทุ่มเทในงานบริการของเรา การที่เราขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการสนับสนุนให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ ยิ่งกว่านั้นเรายังได้มาถึงจุดที่ดำรงสถานะผู้นำของผู้จัดงานแสดงสินค้าในไทยที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจ